LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA ESEJE RECENZJE FELIETONY WIERSZE OPOWIADANIA
______________________________________________________________________

Wydarzenia: POECI POPIERAJĄ RYMKIEWICZA, CZYLI KTO SIĘ NIE BOI MICHNIKA


Poeci solidarni z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem

W związku z procesem, jaki Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi wytoczyła spółka Agora, wydawca „Gazety Wyborczej”, stanowczo sprzeciwiamy się próbie ograniczenia w Polsce wolności słowa.

Prawo każdego obywatela do głoszenia własnych opinii jest podstawowym warunkiem funkcjonowania demokracji. Kwestionowanie tego prawa w odniesieniu do poety to praktyka haniebna, naruszająca zarówno swobodę obywatelską, jak i dobro polskiej kultury.

Jako poeci i obywatele wyrażamy solidarność z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem i wzywamy związki twórcze, organizacje społeczne, niezależne media oraz wszystkich ludzi dobrej woli do zajęcia podobnego stanowiska.

Wojciech WENCEL

Marcin ŚWIETLICKI

Krzysztof KOEHLER

Marcin BARAN

Marcin SENDECKI

Krzysztof KARASEK

Leszek DŁUGOSZ

Leszek ELEKTOROWICZ

Jerzy GIZELLA

Wojciech KASS

Edward PASEWICZ

Artur NOWACZEWSKI

Szymon BABUCHOWSKI

Karol MALISZEWSKI

Stanisław CHYCZYŃSKI

Franciszek KAMECKI

Sławomir MATUSZ

Jarosław JAKUBOWSKI

Wojciech BANACH

Artur FRYZ

Marek CZUKU

Krzysztof KUCZKOWSKI

Przemysław DAKOWICZ

Janusz KOTAŃSKI

Maciej MAZUREK

ks. Jan SOCHOŃ

Roman MISIEWICZ

Jarosław TRZEŚNIEWSKI-KWIECIEŃ

Zofia ZARĘBIANKA

Tomasz MAJERAN

Jarosław KLEJNOCKI

Aleksander RYBCZYŃSKI

Józef BARAN

Andrzej Tadeusz KIJOWSKI

Piotr GROBLIŃSKI

Piotr CIELESZ

Tomasz SOBIERAJ

Lech GALICKI

Mira KUŚ

Dobromir KOŻUCH

Bogusław ŻURAKOWSKI

Bohdan URBANKOWSKI

ks. Tadeusz ISAKOWICZ-ZALESKI

Aniela BIRECKA

Jan OWCZAREK

Piotr MÜLDNER-NIECKOWSKI


Więcej o sprawie na blogu poety i publicysty Wojciecha Wencla www.wojciechwencel.blogspot.com/2011/03/jarosaw-marek-rymkiewicz-o-wspolnym.html