LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


Nr 12/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Stanisław Ignacy Witkiewicz ● Nagroda Bednarczyków – nominacje ● Koncert literacko-muzyczny: Józef Baran, Jerzy Trela, Jakub Pawlak, Kinga Sworniowska ● Konkurs Egminy.eu ● POETIKON JÓZEFA BARANA – MARIA GIBAŁA ● ESEJ Grzegorz Gniady RANKO RISOJEVIĆ – na pograniczu kultur ● ESEJ Krystyna Habrat ROZMYŚLANIA O PRACY PISARZA (część V) ● POEZJA Sylwester Gołąb ● RECENZJA Alicja Kubiak POCIĄG DO EMIGRACJI [Zbigniew Masternak, Nędzole] ● PROZA Zbigniew Masternak DANIE, KTÓRE ŁĄCZY LUDZI [fragmenty książki Nędzole] ● ESEJ Piotr Stanisław Król RZEKA WIEDZY Z ULICZNYCH ZAUŁKÓW Pamięci Marka Nowakowskiego ● ESEJ Marek Różycki jr. SIERGIEJ JESIENIN – Mistrz Tajemnicy Słowa ● ROZMOWA Niels Hav, Sander de Vaan POEZJA NIE JEST DLA MIĘCZAKÓW ● POEZJA Niels Hav ● ESEJ Joanna Turek NA MARGINESIE KRAWCA TOMASZA MARKA SOBIERAJA ● ESEJ Marek Trojanowski JACEK DEHNEL – TYTAN Z PLASTIKU ● SZTUKA Caravaggio NARODZINY PAŃSKIE (ze św. Franciszkiem i św. Wawrzyńcem)

Papierowa „Krytyka Literacka” nr 2/4 jesień 2014


Jest już jesienny numer papierowej wersji pisma. Cena egzemplarza 10 zł, żeby go otrzymać wystarczy wpłacić pieniądze (mile widziana większa kwota) na konto dowolnego hospicjum i wysłać potwierdzenie na adres e-poczty redakcji. SPIS TREŚCI: Adam A. Zych LIRYKA NIELUDZKIEGO ŚWIATA AUSCHWITZ ● Krzysztof Jurecki O CZYM ŚNIĄ ANIOŁOWIE? ● Alicja Kubiak OBCA ROSJA ● Dariusz Pawlicki O LISTACH W LIŚCIE ● Bolesław Faron MECENAS I PRZYJACIEL ● Christian Medard Manteuffel SPOTKANY POD BRAMAMI ULRO ● Niels Hav, Sander de Vaan POEZJA NIE JEST DLA MIĘCZAKÓW ● Niels Hav WIERSZE ● Tomasz M. Sobieraj PANOPTIKUM ● W numerze wykorzystano obrazy Małgorzaty Wielek-Mandreli

Nr 11/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Henry David Thoreau ● Z redaktorskiego Fejsbuka: Ludzie listy piszą… ● POETIKON JÓZEFA BARANA – JAN RYBOWICZ ● ESEJ Niels Hav MIŁOSZ W KOPENHADZE ● PATRONAT „KRYTYKI LITERACKIEJ” Józef Baran, Sławomir Mrożek Scenopis od wieczności. Listy ● POGRANICZA Andrzej Walter TY JESZCZE WCALE NIE UMARŁAŚ ● ESEJ Anna Kokot DEMONY W SUKIENKACH ● POGRANICZA Bolesław Faron POEZJA MAŁEJ OJCZYZNY. JÓZEFA BARANA POWROTY DO BORZĘCINA ● POGRANICZA Marek Różycki jr. KPIARZ I „BLUŹNIERCA” [Konstanty Ildefons Gałczyński] ● ROZMOWA Zbigniew Kresowaty, Adam Ziemianin Z NOGI NA NOGĘ I DALEJ… ● FELIETON Lech M. Jakób ŚMIERĆ ● POEZJA Ignacy S. Fiut ● SZTUKA Pietro Perugino APOLLO I MARSJASZ

Nr 10/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Stefan Żeromski ● Jubileusz „Krytyki Literackiej” ● Dariusz Pawlicki Zauważenia ● ROZMOWA Wacław Krupiński, Józef Baran LISTY Z MROŻKIEM [Józef Baran, Sławomir Mrożek, Scenopis od wieczności] ● RECENZJA Aleksandra Jastrzębska PLANTACJE MACIERZYŃSTWA [Bożena Keff, Utwór o Matce i Ojczyźnie] ● POGRANICZA Marek Różycki jr. STEFAN ŻEROMSKI – w 150 rocznicę urodzin ● ESEJ Dariusz Pawlicki O PEWNYCH JABŁKACH I JABŁONIACH ● ESEJ Krystyna Habrat ROZMYŚLANIA O PRACY PISARZA (część IV) ● POEZJA Jan Stanisław Kiczor ● FELIETON Lech M. Jakób GRAFOMANIA ● RECENZJA Dariusz Szuirad Zajączkowski O SAMOTNOŚCI [Krystyna Habrat, Krzyk o północy] ● RECENZJA Zbigniew Kresowaty NA TRANSCENDENTNEJ HUŚTAWCE [Edyta Kulczak, Kołysze się w tobie huśtawka] ● RECENZJA Jacek Durski JAWNA I UKRYTA [Feliks Netz, Dysharmonia caelestis] ● FELIETON Waldemar Łysiak UKRAINA – PRAWDY NIE DA SIĘ UKRYĆ ● SZTUKA Bruno Schulz SPOTKANIE

Patronat medialny „Krytyki Literackiej”


Józef Baran, Sławomir Mrożek Scenopis od wieczności – listy

Ta książka to dla polskiej literatury bez wątpienia najważniejsze wydarzenie 2014 roku, i jedna z niewielu pereł polskiej epistolografii, której autorami są pisarze – nie literaci, ale właśnie pisarze – intelektualnie i duchowo suwerenni artyści słowa. Wieloletnia korespondencja pomiędzy dramaturgiem a niemal o pokolenie młodszym poetą to prawie od początku równorzędny dialog, niekiedy wręcz polemika; Mrożek i Baran piszą o sprawach rudymentalnych i błahych, o życiu i śmierci, o sztuce i antysztuce z humorem i filozoficzną refleksją. Uważnemu czytelnikowi przypomni to inną, równie interesującą wymianę listów – między Miłoszem a Herbertem, i podobnie jak w niej, tak i w Scenopisie od wieczności ujrzymy zupełnie inne, nieznane, arcyciekawe oblicza znakomitych twórców rodem z Borzęcina.

Premiera książki 22 września.

Nr 9/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Roman Dmowski ● Sławomir Mrożek, Józef Baran – Scenopis od wieczności [Listy] ● Jerzy Harasymowicz – monografia ● Letnie czytanie wierszy ● RECENZJA Arkadiusz Frania HUCZĄCE WIERSZE [Nedeljko Terzić, Huk ciszy] ● ESEJ Piotr Stanisław Król KONSERWATYSTA Z REWOLUCJĄ W BUTONIERCE [T. S. Eliot] ● ESEJ Krystyna Habrat ROZMYŚLANIA O PRACY PISARZA (część III) ● POEZJA Adam Lizakowski ● FELIETON Damian Dawid Nowak NIEPOWAŻNIE O WYOBRAŹNI ● ESEJ Marek Różycki jr. BOSKA HALINA POŚWIATOWSKA ● ROZMOWA Zbigniew Kresowaty, Henryk Mikołaj Górecki O RADOŚCI I RYTMIE ● POEZJA Krzysztof Kwasiżur ● FELIETON Lech M. Jakób HUMOR ● RECENZJA Ignacy S. Fiut POETA NA „SZKOCKIM PASTWISKU” [Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Zwierzęcenie] ● SZTUKA Pieter Pauwel Rubens POLOWANIE NA HIPOPOTAMA I KROKODYLA

Nr 7 - 8/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Stanisław Ignacy Witkiewicz ● Dwusetny numer e-tygodnika „Pisarze.pl” ● Haszyzm: Tryptyk fotograficzny i pytania bez odpowiedzi, czyli orangutan, Dehnel, Koroniewska ● POETIKON JÓZEFA BARANA – TOMASZ MAREK SOBIERAJ ● ESEJ Christian Medard Manteuffel SPOTKANY POD BRAMAMI ULRO - 10 lat po śmierci Czesława Miłosza ● FOTOGRAFIA Krzysztof Jurecki PIOTR KOSIŃSKI – WOBEC CZŁOWIEKA ● RECENZJA Arkadiusz Frania KRZYWE ZWIERCIADŁO ALEKSANDARA ČOTRICIA ● FELIETON Lech M. Jakób POECTWO ● ESEJ Krystyna Habrat ROZMYŚLANIA O PRACY PISARZA (część II) ● POEZJA – Damian Dawid Nowak ● ESEJ Piotr Stanisław Król ZOFIA KOSSAK ● ESEJ Dariusz Pawlicki WZBOGACONY KRAJOBRAZ ● FELIETON Jacek Durski PISARZ Z CEGŁĄ ● SZTUKA Giovanni Bellini MŁODA NAGA KOBIETA Z LUSTREM

Nr 6/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Stanisław Ignacy Witkiewicz ●● POETIKON JÓZEFA BARANA – ADAM SZYPER ● ESEJ Krystyna Habrat ROZMYŚLANIA O PRACY PISARZA (część I) ● POGRANICZA Alicja Kubiak STACJA BEZ DOBROBYTU ● OPOWIADANIE Zbigniew Masternak STACJA MIRSK (fragment) ● FELIETON Lech M. Jakób ALKOHOL ● ROZMOWA Zbigniew Kresowaty, Tadeusz Sławek Z „REJSU ŻAGLOWCEM NIETZSCHE” ● SZTUKA William Blake NABUCHODONOZOR

Nr 5/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Witold Gombrowicz ● Keymo Perwersja jest poezją ciała ● Krzysztof Jurecki ● Przeciw tyranii Jubileusz Wiesława Sokołowskiego ● Tomasz Swoboda Powtórzenie i różnica. Szkice z krytyki przekładu ●● POETIKON JÓZEFA BARANA – ADAM ZIEMIANIN ● MALARSTWO Krzysztof Jurecki NA MAPIE PODRÓŻY PO-SURREALISTYCZNEJ [Małgorzata Wielek-Mandrela] ● ROZMOWA Rafał Woś, Paul Craig Roberts KULT WOLNEGO RYNKU TO PATOLOGIA ● POEZJA Marcelijus Teodoras Martinaitis (tłum. Alicja Rybałko) ● RECENZJA Alicja Kubiak WIĘKSZE ZŁO [Zbigniew Masternak Jezus na prezydenta] ● OPOWIADANIE Zbigniew Masternak JEZUS NA PREZYDENTA (fragment) ● RECENZJA Ignacy S. Fiut [Krystyna Kulej Serce na… medal] ● FELIETON Lech M. Jakób BESTSELLER ● DLA AUTORÓW ● SZTUKA Angelos Akotantos DZIEWICA KARDIOTISSA

Nr 4/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Johann Wolfgang von Goethe ● Andrzej Różycki, Adam Rzepecki Drogi wyjścia i dojścia... Fotografia, malarstwo, obiekty z lat 1968-2014 ● Krzysztof Jurecki ●● POETIKON JÓZEFA BARANA – DANUTA HASIAK ● SZKIC Igor Wieczorek CZEKAJĄC NA AMAZONA ● POEZJA Alicja Kubiak PTASI TRYPTYK ● POGRANICZA Andrzej Walter UBEK ● POEZJA Igor Abroskin, Sergilisz Epow, Borys Dragilew, Ramutè Skučajte, Wiktor Melnyk ● RECENZJA Ignacy S. Fiut [Janusz Orlikowski Gwałt na prawdzie. Szkice i eseje] ● POEZJA Jerzy Stasiewicz MALOWIDŁA NA TALERZACH Z KOBALTU ● FELIETON Lech M. Jakób AFORYZM ● ESEJ Krzysztof Kwasiżur WYSYP KIEPSKICH POETÓW ETNOMETODOLOGICZNIE UZASADNIONY ● ESEJ Dariusz Pawlicki O KSIĄŻKACH I ICH (NIE)CZYTANIU ● SZTUKA Pieter van der Heyden LUXURIA

Papierowa „Krytyka Literacka” nr 1/3 wiosna 2014


Jest już wiosenny numer papierowej wersji pisma. Cena egzemplarza 10 zł, żeby go mieć wystarczy wpłacić pieniądze (mile widziana większa kwota) na konto dowolnego hospicjum i wysłać potwierdzenie na adres e-poczty redakcji. SPIS TREŚCI: Adam A. Zych DRAMAT STARZENIA SIĘ A STAROŚĆ W DRAMACIE ● Józef Baran DZIENNIK 1988 (cz. II) ● Krzysztof Jurecki SAMOTNOŚĆ I BEZDOMNOŚĆ WEDŁUG ISSAIEFFA ● Krzysztof Jurecki, Jan Grzegorz Issaieff IKONA JEST ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY SACRUM A PROFANUM ● Jan Grzegorz Issaieff WIERSZE ● Jerzy Poradecki ODPOWIEDŹ NA PROPOZYCJĘ WYDAWNICZĄ J.G. ISSAIEFFA ● Dariusz Pawlicki PRZEDE WSZYSTKIM PRZECIW IMPERATYWOWI ODBYWANIA EGZOTYCZNYCH PODRÓŻY ● Tomasz M. Sobieraj KTO NIE WIERZY W DMUCHANE SŁONIE? Fenomen Jacka Dehnela ● Andrzej Walter PAPULEON ● Lech M. Jakób WIERSZ ● Janusz Najder, Tomasz M. Sobieraj POEZJA, ETYKA I… POLITYKA ● Igor Wieczorek OCALIĆ ANTYUTOPIĘ ● W numerze wykorzystano rysunki Jana Grzegorza Issaieffa

Nr 3/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Hubert Vautrin ● Piotr Kosiński Wobec człowieka. Fotografie ● Dariusz Pawlicki Zauważenia ● Lech M. Jakób Ciemna materia ●● FELIETON Lech M. Jakób POWIEŚĆ ● POETIKON JÓZEFA BARANA – ALICJA RYBAŁKO ● POGRANICZA Alicja Kubiak LICZY SIĘ TYLKO KASA ● SZKIC Igor Wieczorek STRACH PRZED IRONIĄ ● ESEJ Krzysztof Jurecki NA NIEKOŃCZĄCEJ SIĘ DRODZE. FOTOGRAFIA I WIDEO W KONCEPCJI ANDRZEJA DUDKA-DÜRERA ● FELIETON: Andrzej Walter MUSTANG ● SZTUKA Hokusai BÓSTWO MIŁOSNEJ SCHADZKI

Nr 2/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Leon Chwistek ● Roman Koropeckyj ● Nowa biografia Mickiewicza ●● ESEJ Dariusz Pawlicki O ELIMINOWANIU CISZY, A Z NIĄ JESZCZE CZEGOŚ... ● REKOMENDACJE POETYCKIE JÓZEFA BARANA JADWIGA MALINA ● OPOWIADANIE Alicja Kubiak DRUGA STRONA LUSTRA FENICKIEGO ● ESEJ Monika Kacprzak JĘZYKOWA INŻYNIERIA SPOŁECZNA ● RECENZJA Ignacy S. Fiut CZY TRAUMA CZYNI POETKĄ? ● SZKIC Igor Wieczorek CZAS WIECZNIE ZMIENIA PUNKTY WIDZENIA ● SZTUKA Nieznany artysta flamandzki ADAM I EWA

Nr 1/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Witold Gombrowicz ● Resortowe dzieci i pokrewne patologie ● Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz Resortowe dzieci. Media ● Wystawa Idea – Materia. Inny potencjał fotografii ● X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecczyzny” ●● POGRANICZA Józef Baran W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN ARTURA SANDAUERA ● RECENZJA Ignacy S. Fiut POETYCKIE GOSPODAROWANIE CZASEM ● ESEJ Stanisław Jasiński FOTOGRAFIA INSCENIZOWANA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ ● LISTY Zygmunt Mycielski do Czesława Miłosza ● SZKIC Igor Wieczorek GDY PIERWSZE SKRZYPCE GRA PUSTKA ● AFORYZMY Lech M. Jakób ● POGRANICZA Aneta Kielan–Pietrzyk PRZYSZŁOŚĆ – KIERUNEK BEZ DROGOWSKAZU. SŁOWO O POEZJI JERZEGO STASIEWICZA ● ARCHIWUM Tomasz Sobieraj CHORE DZIECKO EUROPY Druga odpowiedź apostołom nieudolności ● SZTUKA Rembrandt Harmenszoon van Rijn JÓZEF OPOWIADAJĄCY SEN