LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


Nr 4/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Johann Wolfgang von Goethe ● Andrzej Różycki, Adam Rzepecki Drogi wyjścia i dojścia... Fotografia, malarstwo, obiekty z lat 1968-2014 ● Krzysztof Jurecki ●● POETIKON JÓZEFA BARANA – DANUTA HASIAK ● SZKIC Igor Wieczorek CZEKAJĄC NA AMAZONA ● POEZJA Alicja Kubiak PTASI TRYPTYK ● POGRANICZA Andrzej Walter UBEK ● POEZJA Igor Abroskin, Sergilisz Epow, Borys Dragilew, Ramutè Skučajte, Wiktor Melnyk ● RECENZJA Ignacy S. Fiut [Janusz Orlikowski Gwałt na prawdzie. Szkice i eseje] ● POEZJA Jerzy Stasiewicz MALOWIDŁA NA TALERZACH Z KOBALTU ● FELIETON Lech M. Jakób AFORYZM ● ESEJ Krzysztof Kwasiżur WYSYP KIEPSKICH POETÓW ETNOMETODOLOGICZNIE UZASADNIONY ● ESEJ Dariusz Pawlicki O KSIĄŻKACH I ICH (NIE)CZYTANIU ● SZTUKA Pieter van der Heyden LUXURIA