LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


Nr 2/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Leon Chwistek ● Roman Koropeckyj ● Nowa biografia Mickiewicza ●● ESEJ Dariusz Pawlicki O ELIMINOWANIU CISZY, A Z NIĄ JESZCZE CZEGOŚ... ● REKOMENDACJE POETYCKIE JÓZEFA BARANA JADWIGA MALINA ● OPOWIADANIE Alicja Kubiak DRUGA STRONA LUSTRA FENICKIEGO ● ESEJ Monika Kacprzak JĘZYKOWA INŻYNIERIA SPOŁECZNA ● RECENZJA Ignacy S. Fiut CZY TRAUMA CZYNI POETKĄ? ● SZKIC Igor Wieczorek CZAS WIECZNIE ZMIENIA PUNKTY WIDZENIA ● SZTUKA Nieznany artysta flamandzki ADAM I EWA