LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


Nr 6/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Stanisław Ignacy Witkiewicz ●● POETIKON JÓZEFA BARANA – ADAM SZYPER ● ESEJ Krystyna Habrat ROZMYŚLANIA O PRACY PISARZA (część I) ● POGRANICZA Alicja Kubiak STACJA BEZ DOBROBYTU ● OPOWIADANIE Zbigniew Masternak STACJA MIRSK (fragment) ● FELIETON Lech M. Jakób ALKOHOL ● ROZMOWA Zbigniew Kresowaty, Tadeusz Sławek Z „REJSU ŻAGLOWCEM NIETZSCHE” ● SZTUKA William Blake NABUCHODONOZOR