LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


Nr 3/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Hubert Vautrin ● Piotr Kosiński Wobec człowieka. Fotografie ● Dariusz Pawlicki Zauważenia ● Lech M. Jakób Ciemna materia ●● FELIETON Lech M. Jakób POWIEŚĆ ● POETIKON JÓZEFA BARANA – ALICJA RYBAŁKO ● POGRANICZA Alicja Kubiak LICZY SIĘ TYLKO KASA ● SZKIC Igor Wieczorek STRACH PRZED IRONIĄ ● ESEJ Krzysztof Jurecki NA NIEKOŃCZĄCEJ SIĘ DRODZE. FOTOGRAFIA I WIDEO W KONCEPCJI ANDRZEJA DUDKA-DÜRERA ● FELIETON: Andrzej Walter MUSTANG ● SZTUKA Hokusai BÓSTWO MIŁOSNEJ SCHADZKI