LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


„Krytyka Literacka” 3-4/2020, English edition


CONTENTS

From the editors: Yevgeny Zamiatin, Klaus Schwab and a bunch of psychopaths, Benjamin Franklin, Joseph Stalin


Robin Stout ROMANTIC IRONY-II

Jacek Świerk POEMS

Carolyn Mary Kleefeld POEMS

Tomasz Stefaniuk POEMS

Ludwig von Mises MARXISM AND THE MANIPULATION OF MAN

Stanley H. Barkan POEMS

Jeffrey Hoffman POEMS

Bill Wolak POEMS

Bill Wolak POETRY IS A MOAN JUST BEYOND DELIRIUM

Sultan Catto POEMS

Roderick T. Long LIBERTARIAN ANARCHISM: RESPONSES TO TEN OBJECTIONS

David Day POEMS

Niels Hav POEMS


Translations: Heather Spears, Tomasz Stefaniuk, Robin Stout


Illustrations: Bebe Barkan, Pieter Bruegel the Elder, William Hogarth, Grégoire Huret , Theodor van Kessel, Carolyn Mary Kleefeld, Lucas van Leyden


Order printed edition: editionssurner@gmail.com
Download digital edition: Archiwum "Krytyki Literackiej"
Read online: ISSUU 
„Krytyka Literacka” 1-2/2020


Słowo na wiosnę i lato: św. Augustyn, T.M. Sobieraj

Adrian Ligęza TUMOR JELITOWICZ DOPROWADZA DO GRANIC
Sześć wierszy Tomasza Marka Sobieraja w świetle koncepcji sytuacji granicznych Karla Jaspersa oraz romantycznej wizji poety i poezji
Tomasz Stefaniuk Z ŻYCIA PAJACA I ROMANTYKA - WIERSZE
Jerzy Lengauer GEORGI GOSPODINOW: FIZYKA SMUTKU
Anne Weichberger WIERSZE
David Day WIERSZE
Peter Thabit Jones WIERSZE
Kyung-Nyun Kim Richards WIERSZE
Steven Sher WIERSZE
Jacek Świerk WIERSZE
Jacek Świerk AUTORSKI WTĘP BHP DO ZŁOŻA BOLEŚCI
Dominika Hęćka WIERSZE
Dominika Hęćka TRZY ŚWIATY – TU, NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ MNIE
Dorota Tereszkiewicz WIERSZE

Przekłady: Jacek Świerk

Ilustracje: Stefano della Bella, Mistrz Die, Max Ernst, Max Klinger, Lucas van Leyden, Andrea Mantegna, Rembrandt van Rijn, Simon Valle

Cena egzemplarza papierowego wynosi 10 zł. Pismo można otrzymać dokonując wpłaty (mile widziana większa kwota) na konto dowolnego hospicjum.

Wersję cyfrową pisma można pobrać bez opłat z Archiwum "Krytyki Literackiej" lub czytać online na ISSUU