LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


Nr 10/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Stefan Żeromski ● Jubileusz „Krytyki Literackiej” ● Dariusz Pawlicki Zauważenia ● ROZMOWA Wacław Krupiński, Józef Baran LISTY Z MROŻKIEM [Józef Baran, Sławomir Mrożek, Scenopis od wieczności] ● RECENZJA Aleksandra Jastrzębska PLANTACJE MACIERZYŃSTWA [Bożena Keff, Utwór o Matce i Ojczyźnie] ● POGRANICZA Marek Różycki jr. STEFAN ŻEROMSKI – w 150 rocznicę urodzin ● ESEJ Dariusz Pawlicki O PEWNYCH JABŁKACH I JABŁONIACH ● ESEJ Krystyna Habrat ROZMYŚLANIA O PRACY PISARZA (część IV) ● POEZJA Jan Stanisław Kiczor ● FELIETON Lech M. Jakób GRAFOMANIA ● RECENZJA Dariusz Szuirad Zajączkowski O SAMOTNOŚCI [Krystyna Habrat, Krzyk o północy] ● RECENZJA Zbigniew Kresowaty NA TRANSCENDENTNEJ HUŚTAWCE [Edyta Kulczak, Kołysze się w tobie huśtawka] ● RECENZJA Jacek Durski JAWNA I UKRYTA [Feliks Netz, Dysharmonia caelestis] ● FELIETON Waldemar Łysiak UKRAINA – PRAWDY NIE DA SIĘ UKRYĆ ● SZTUKA Bruno Schulz SPOTKANIE