LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


Patronat medialny „Krytyki Literackiej”


Józef Baran, Sławomir Mrożek Scenopis od wieczności – listy

Ta książka to dla polskiej literatury bez wątpienia najważniejsze wydarzenie 2014 roku, i jedna z niewielu pereł polskiej epistolografii, której autorami są pisarze – nie literaci, ale właśnie pisarze – intelektualnie i duchowo suwerenni artyści słowa. Wieloletnia korespondencja pomiędzy dramaturgiem a niemal o pokolenie młodszym poetą to prawie od początku równorzędny dialog, niekiedy wręcz polemika; Mrożek i Baran piszą o sprawach rudymentalnych i błahych, o życiu i śmierci, o sztuce i antysztuce z humorem i filozoficzną refleksją. Uważnemu czytelnikowi przypomni to inną, równie interesującą wymianę listów – między Miłoszem a Herbertem, i podobnie jak w niej, tak i w Scenopisie od wieczności ujrzymy zupełnie inne, nieznane, arcyciekawe oblicza znakomitych twórców rodem z Borzęcina.

Premiera książki 22 września.