LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


Nr 1/2014 [spis treści]


OD REDAKCJI Witold Gombrowicz ● Resortowe dzieci i pokrewne patologie ● Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz Resortowe dzieci. Media ● Wystawa Idea – Materia. Inny potencjał fotografii ● X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecczyzny” ●● POGRANICZA Józef Baran W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN ARTURA SANDAUERA ● RECENZJA Ignacy S. Fiut POETYCKIE GOSPODAROWANIE CZASEM ● ESEJ Stanisław Jasiński FOTOGRAFIA INSCENIZOWANA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ ● LISTY Zygmunt Mycielski do Czesława Miłosza ● SZKIC Igor Wieczorek GDY PIERWSZE SKRZYPCE GRA PUSTKA ● AFORYZMY Lech M. Jakób ● POGRANICZA Aneta Kielan–Pietrzyk PRZYSZŁOŚĆ – KIERUNEK BEZ DROGOWSKAZU. SŁOWO O POEZJI JERZEGO STASIEWICZA ● ARCHIWUM Tomasz Sobieraj CHORE DZIECKO EUROPY Druga odpowiedź apostołom nieudolności ● SZTUKA Rembrandt Harmenszoon van Rijn JÓZEF OPOWIADAJĄCY SEN