LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


Nr 10/2013 [spis treści]


OD REDAKCJI Czesław Miłosz ● list otwarty do posłów i senatorów ● haszyzm – Czarny Anus i Wielki Dmuchawiec rozdane ● Kacper Płusa ● Tomasz Cieślak ● Maciej Melecki ● Edward Wójciak ● Jesienne Czytanie Wierszy ● Marek Czuku ROZPRAWA Krzysztof Jurecki ESEJ Dariusz Pawlicki OPOWIADANIE Edward Wójciak SZKIC Igor Wieczorek POGRANICZA Ignacy S. Fiut ARCHIWUM Tomasz Sobieraj SZTUKA Albrecht Dürer