LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


Nr 9/2013 [spis treści]


OD REDAKCJI Dominique de Roux ● Łukasz Nicpan ● Johann Wolfgang Goethe ● Manfred Osten ● Stefan H. Kaszyński ● Józef Baran ● Kinga Rataj ● Letnie Czytanie Wierszy POEZJA Łukasz Nicpan RECENZJA Józef Baran ROZMOWA Antoni Libera, Magdalena Miecznicka FELIETON Wojciech Wencel POGRANICZA Marek Jastrząb SZKIC Igor Wieczorek POGRANICZA Piotr Stanisław Król ROZMOWA Jerzy Dąbrowski, Joanna Gwiazda, Andrzej Gwiazda SZTUKA Hieronim Bosch