LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


NAGRODA „KRYTYKI LITERACKIEJ” - NOMINACJE


Abracadabra Juliusz Erazm Bolek

Cantus Jan Polkowski

Cyklist Przemysław Owczarek

Dom Nadzoru Tomasz M. Sobieraj

Jasne, niejasne Julia Hartwig

Księga obrotów Tomasz Różycki

Muzyka na instrumenty strunowe, perkusję i czelestę Edward Pasewicz

Niewidzialna ręka Adam Zagajewski

Taksim Andrzej Stasiuk

Wyjście w ciemno Robert Rutkowski