LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


Wojciech Józef Rogowski: CYNOBROWE WZGÓRZA

 

W. J. Rogowski bezsprzecznie należy do najciekawszych polskich poetów ostatniego ćwierćwiecza. Wyróżnia go naturalny talent liryczny, autentyczny głos, językowa sprawność, umiejętność plastycznego i zwięzłego opowiadania o rzeczach i zjawiskach banalnych w sposób niebanalny.


Cynobrowe wzgórza to trzeci zbiór wierszy poety; książka w wersji papierowej będzie dostępna w bibliotekach, a w postaci cyfrowej wraz z pozostałymi jest do pobrania z Archiwum i Biblioteki Krytyki Literackiej