LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


„Krytyka Literacka” 3/2017


Słowo na jesień: Stanisław Ignacy Witkiewicz
● Tomasz Marek Sobieraj KRÓTKI ESEJ NIE TYLKO O SZTUCE
● Krzysztof Jurecki KILKA REFLEKSJI O IV PIOTRKOWSKIM BIENNALE SZTUKI
● Anna Bednarczyk WIERSZE
● Jekatierina Poljanskaja ODPRYSKI TĘCZY. WSPÓŁCZESNA POEZJA ROSYJSKA (V)
● Nina Sawuszkina WIERSZE
● Aleksandr Tankow WIERSZE
● Jerzy Lengauer MAGICZNA BRETANIA
● Teodozja Zariwna WIERSZE
● Rafał Zięba AWANGARDA, HONOR I KREW
● Mateusz Skrzyński WIERSZE
● Jacek Świerk W OPARACH ŚMIERCI (O RELACJACH NA NIEŻYWO)
● Witold Gombrowicz O FERDYDURKE
● Bruno Schulz WĘDRÓWKI SCEPTYKA
● Raphael Waters ANTYINTELEKTUALIZM

Przekłady: Anna Bednarczyk, Tomasz Maszczyk

Ilustracje: Albrecht Dürer, Hendrick Goltzius, Paulina Gołoś, William Hogarth, Adam Łach Lunaris, Małgorzata Wielek-Mandrela, Andrea Mantegna

Cena egzemplarza papierowego wynosi 10 zł. Pismo można otrzymać dokonując wpłaty (mile widziana większa kwota) na konto dowolnego hospicjum i wysyłając potwierdzenie na adres e-poczty redakcji.

Wersję cyfrową pisma można pobrać bez opłat z Archiwum "Krytyki Literackiej" lub czytać online na ISSUU Scribd

Zapraszamy do lektury.