LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


Nr 3/2015 [spis treści]


OD REDAKCJI Słowo na marzec – Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert ● Ostatni taki numer, czyli „KL” papierowym kwartalnikiem ● Jacek Durski 36 Bytów ● POETIKON JÓZEFA BARANA Andrzej Bursa ● POGRANICZA Arkadiusz Frania W DRODZE DO OKNA. Na marginesie lektury 36 Bytów Jacka Durskiego ● POEZJA Stanley H. Barkan ● ESEJ Leszek Lubicki DZIECIOBÓJSTWO W ZACHĘCIE ● POEZJA Rita Dahl ● ROZMOWA Jadwiga Wierzbicka, Marek Różycki jr WIELCY LUDZIE MAŁYCH OJCZYZN ● POEZJA Justyna Babiarz ● RECENZJA Zbigniew Ikona-Kresowaty LISTY PONAD CZASEM [Józef Baran, Sławomir Mrożek, Scenopis od wieczności. Listy] ● POEZJA Sukasah Syahdan ● POGRANICZA Grzegorz Gniady PAKISTAŃSKI TEATR ● FELIETON Lech. M. Jakób WYDAWCA ● PUBLICYSTYKA Krzysztof Lachowski KORPORACJONIZM = FASZYZM ● SZTUKA Henri de Toulouse-Lautrec STUDIUM AKTU