LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


Nr 1/2015 [spis treści]


OD REDAKCJI Słowo na styczeń – Paweł Jasienica ● Spotkanie literacko-muzyczne Baran – Mrożek w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego ● Łukasz Nicpan i Krzysztof Lisowski laureatami nagrody im. Bednarczyków ● POETIKON JÓZEFA BARANA Hanna Bondarenko ● ESEJ Stanisław Jasiński HENRI CARTIER-BRESSON. Decydujący moment ● POEZJA Sander de Vaan ● POGRANICZA Justyna Babiarz DOM NADZORU [T.M. Sobieraj, Dom Nadzoru] ● POEZJA Nur Muhammad Monir [Adhar Amar] ● ESEJ Dariusz Pawlicki O NIEISTNIEJĄCYM (JESZCZE) SPOŁECZEŃSTWIE MECENASÓW ● POEZJA Piotr Stanisław Król ● ROZMOWA Marek Różycki, Kazimiera Iłłakowiczówna BYŁAM SEKRETARKĄ PIŁSUDSKIEGO ● POGRANICZA Marek Trojanowski PROTOKÓŁ Z BADANIA [o poezji E. Tkaczyszyna-Dyckiego] ● SZTUKA Giotto di Bondone POKŁON TRZECH KRÓLI