LITERATURA SZTUKA FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWO
______________________________________________________________________


Wydarzenia: IX Międzynarodowy Festiwal Poezji „POECI BEZ GRANIC”


„Rzeczy wyjątkowe są dla wyjątkowych ludzi” twierdził Fryderyk Nietzsche – i pewnie dlatego na miejsce zakwaterowania uczestników IX Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Poezja bez granic” w Polanicy Zdroju wybrano czterogwiazdkowy luksusowy hotel SPA „Bukowy Park”, a festiwalowe zajęcia odbywały się w świetnie przygotowanej sali konferencyjnej hotelu. Od 15 do 18 listopada poeci, tłumacze, eseiści i krytycy z Austrii, Czech, Niemiec, Polski i Ukrainy prezentowali swoją twórczość, prowadzili wykłady i otwarte dla publiczności panele dyskusyjne. Wśród kilkudziesięciu zaproszonych gości znalazł się nasz redakcyjny kolega Tomasz Sobieraj.

Tegoroczny Festiwal zdominowały zagadnienia związane z szeroko pojętą rolą i percepcją poezji w społeczeństwie ponowoczesnym oraz internetowym, poruszano problem braku poważnej krytyki literackiej oraz prowincjonalności i autarkii czasopism literackich, zastanawiano się nad bliższymi i bardziej odległymi skutkami dzisiejszego upadku edukacji i nauki.

Międzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bez granic” to wydarzenie, którego wysoką rangę potwierdzają nazwiska zaproszonych gości oraz honorowy patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Burmistrza Polanicy Zdroju; sponsorami są Narodowe Centrum Kultury i Rada Miejska Polanicy a organizacją i realizacją Festiwalu zajmuje się jego pomysłodawca Andrzej Bartyński, prezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP, przy współudziale instytucji samorządowych i lokalnych organizacji społecznych i kulturalnych.